Novis Vita Juicer Kremowy

2199.00

Opis

Wyciskarka do soku Vita Juicer Novis 4 w 1 kolor kremowy. Wyciskarka do soku Vita Juicer Novis 4 w 1 jest pierwszand#261; na and#347;wiecie wielofunkcyjna wyciskarkand#261; soków. Vita Juicer to nowy typ urzand#261;dzenia kuchennego od Novisa and#322;and#261;czand#261;cy w sobie cztery funkcje: wyciskarkand#281; do cytrusów, wirówkand#281; odand#347;rodkowand#261;, smoothie maker i Vitatecandreg; (poand#322;and#261;czenie wirówki i wyciskarki do cytrusów). Novis Vita Juicer to najwyand#380;szej klasy produkt opracowany w Szwajcarii dla osób ceniand#261;cych zdrowy i naturalny styl and#380;ycia. Najwyand#380;sza jakoand#347;and#263; produkcji, innowacyjna technologia, wzornictwo i optymalne wykorzystanie uand#380;ytych materiaand#322;ów czyni z Novis Vita Juicer and#347;wiatowego lidera w dziedzinie urzand#261;dzeand#324; do pozyskiwania and#347;wieand#380;ych, naturalnych soków oraz smoothie’s w warunkach domowych. Wnioski z testu przeprowadzonego przez Hausandamp;Garten (4/2014):”Vita Juicer oferuje wiele funkcji i duand#380;o mocy za rozsand#261;dne pieniand#261;dze; jest and#322;atwy w obsand#322;udze i ma wiele sprytnych szczegóand#322;owych rozwiand#261;zaand#324;. Wyniki pracy sand#261; bardzo dobre. Jego poziom haand#322;asu zapobiega sporom sand#261;siedzkim przy porannym przygotowywaniu koktajli. Jakoand#347;and#263; obróbki jest niekwestionowana, a gruntowne czyszczenie jest and#322;atwe. W przypadku Vita Juicer, Novis obiecuje wiele – i to zapewnia. Vita Juicer to dojrzaand#322;a, funkcjonalna i praktyczna wyciskarka soków nie majand#261;ca obecnie and#380;adnej konkurencji na rynku, która mogand#322;a by jand#261; pobiand#263;, a choand#263;by zbliand#380;yand#263; siand#281; do niej.” Vita Juicer and#322;and#261;czy w sobie zalety sokowirówek, pras i wyciskarek do soków, ale jest czymand#347; wiand#281;cej, bo nie posiada ich wad. Przewaga Vita Juicer’a nad klasycznymi sokowirówkami: autoregulacja prand#281;dkoand#347;ci obrotowej Vita Juicer’a w zaleand#380;noand#347;ci od konsystencji uand#380;ytych owoców lub warzyw nie powoduje nagrzewania i utleniania powstaand#322;ego soku. Dziand#281;ki temu powstaje peand#322;nowartoand#347;ciowy napój, bez utraty cennych witamin, enzymów i mikroelementów, który odpowiednio przechowywany zachowa swoje wand#322;aand#347;ciwoand#347;ci przez dand#322;uand#380;szy czas. wyjand#261;tkowo cicha praca silnika co zostaand#322;o zauwaand#380;one przez specjalistów z Hausandamp;Garden: „Nie rzadko konwencjonalne sokowirówki przekraczaand#322;y podczas pracy 70 dB, natomiast Vita Juicer zwraca na siebie uwagand#281; tylko dyskretnymi 56 dB. W percepcji czand#322;owieka oznacza to znaczny spadek poziomu haand#322;asu, w skrócie Vita Juicer jest przyjemnie cichy.” klasyczne sokowirówki czand#281;sto posiadajand#261; silniki o mocy 800 – 1200 W. Duand#380;y moment obrotowy i optymalizacja pracy sprawia, and#380;e 240-watowy silnik Vita Juicer’a wykonuje tand#261; samand#261; pracand#281;, sprawia to, and#380;e jest on bardzo ekonomiczny. choand#263; w Novis Vita Juicer przyrzand#261;dzenie wiand#281;kszoand#347;ci soków zajmuje 2-5 minut to urzand#261;dzenie moand#380;e pracowaand#263; bez przerwy do 20 minut!!! Dla zwykand#322;ych sokowirówek jest to wynik nieosiand#261;galny, poniewaand#380; znacznie wczeand#347;niej siand#281; przegrzewajand#261; i muszand#261; przerwaand#263; pracand#281;. wiand#281;kszoand#347;and#263; sokowirówek ma problemy z wyciskaniem soku z warzyw liand#347;ciastych (saand#322;ata, jarmuand#380;, kapusta, itp.) oraz owoców jagodowych (borówek, malin, jeand#380;yn, itp.) – dla Vita Juicer’a to and#380;aden problem. tarcza wirówki Vita Juicer’a oferuje bardzo dobre rozdrabnianie owoców co zapobiega szybkiemu zapychaniu siatki/filtra. and#322;atwoand#347;and#263; mycia i utrzymania w czystoand#347;ci – wszystkie czand#281;and#347;ci Vita Juicer’a majand#261;ce kontakt z owocami lub sokiem moand#380;na w and#322;atwy sposób zdemontowaand#263; i umyand#263; w zmywarce, dziand#281;ki czemu codzienne korzystanie z Vita Juicer’a nie band#281;dzie problemem. Wyand#380;szoand#347;and#263; Vita Juicer’a nad prasami i wyciskarkami and#347;limakowymi: podstawowym mankamentem pras i wyciskarek and#347;limakowych jest dand#322;ugi czas przygotowywania napojów, na który wpand#322;ywa zarówno wolno pracujand#261;cy silnik, jak i czasochand#322;onne odpowiednie przygotowanie owoców i warzyw. Szeroki lej wsypowy oraz automatycznie regulowane obroty silnika 100-2.000 obr./min (w zaleand#380;noand#347;ci od twardoand#347;ci owoców/warzyw) sprawia, and#380;e przygotowanie soku w Vita Juicer’ze jest znacznie szybsze i and#322;atwiejsze. Vita Juicer moand#380;e przygotowaand#263; sok o dowolnie wybranej przez uand#380;ytkownika konsystencji. wyciskarki and#347;limakowe nie do koand#324;ca radzand#261; sobie z przygotowaniem soku z warzyw korzeniowych np. marchewki, buraka, selera. Bez odpowiedniego wstand#281;pnego rozdrobnienia np. buraka czy marchewki zdarza siand#281;, and#380;e dochodzi do unieruchomienia and#347;limaka oraz zatrzymania silnika dlatego teand#380; producenci tego typu urzand#261;dzeand#324;, przewidzieli bieg wsteczny do wycofania wsadu. Novis Vita Juicer doskonale radzi sobie z pozyskaniem soku z warzyw korzeniowych (burak, marchewka, seler). Dziand#281;ki szerokiemu lejowi wsypowemu moand#380;emy dozowaand#263; caand#322;e marchewki, a burak czy seler and#347;redniej wielkoand#347;ci wystarczy przekroiand#263; na poand#322;ówki. przygotowanie soku z owoców cytrusowych w wyciskarkach and#347;limakowych wymaga odpowiedniego ich przygotowania tzn. obrania i podzielenia na czand#261;stki. Sand#261; to czynnoand#347;ci czasochand#322;onne w trakcie których tracimy duand#380;o cennego soku. W wyciskarce Vita Juicer wystarczy przekroiand#263; owoce na poand#322;ówki (bez obierania), co znacznie przyand#347;piesza przygotowanie soku. Wyand#380;szoand#347;and#263; Vita Juicer’a nad prasami i wyciskarkami soku: podstawowym mankamentem pras i wyciskarek soku jest dand#322;ugi czas przygotowywania napojów, na który wpand#322;ywa zarówno wolno pracujand#261;cy silnik, jak i czasochand#322;onne odpowiednie przygotowanie owoców i warzyw. Szeroki lej wsypowy oraz silnik dochodzand#261;cy do 2.000 obr./min. powoduje, and#380;e przygotowanie soku w Vita Juicer’ze jest znacznie szybsze i and#322;atwiejsze. podczas gdy Vita Juicer moand#380;e przygotowaand#263; sok o dowolnie wybranej przez uand#380;ytkownika konsystencji, wyciskarki soku nie majand#261; moand#380;liwoand#347;ci uzyskania soków klarownych. wyciskarki soku nie radzand#261; sobie najlepiej z przygotowaniem napoju z niektórych owoców i warzyw (np. marchewki), z którymi Vita Juicer nie ma najmniejszego problemu!!! przygotowanie soku z owoców cytrusowych w wyciskarce wymaga odpowiedniego ich przygotowania tzn. obrania ze skórki i podzielenia na czand#261;stki, podczas gdy dla Vita Juicera wystarczy przekroiand#263; owoce na poand#322;ówki, co znacznie przyand#347;piesza przygotowanie napoju. Wielofunkcyjnoand#347;and#263; Novis Vita Juicer to solidne, kompaktowe oraz innowacyjne urzand#261;dzenie zadziwiajand#261;ce swojand#261; wszechstronnoand#347;ciand#261;, które and#322;and#261;czy w sobie funkcjonalnoand#347;ci : wyciskarki do cytrusów, wirówki odand#347;rodkowej, smoothie maker’a/blendera i Vitatecandreg; (poand#322;and#261;czenie wirówki odand#347;rodkowej i wyciskarki do cytrusów). Wszechstronnoand#347;and#263; urzand#261;dzenia zawstydza konkurencjand#281;. Przy uand#380;yciu Novis Vita Juicer moand#380;esz przygotowaand#263; szerokand#261; gamand#281; zdrowych i smacznych napojów, od lekkich i klarownych soków po gand#281;ste, kremowe smoothie. Nie byand#322;o do tej pory na rynku sprzand#281;tu, który potrafi w tak prosty sposób przemieniand#263; ulubione owoce i warzywa w soki czy desery, na które masz wand#322;aand#347;nie ochotand#281;. Vitatecandreg; Nowoand#347;ciand#261; w Vita Juicer, co przebija inne maszyny, jest to, and#380;e wyciskarka do cytrusów i wirówka mogand#261; byand#263; uand#380;ywane w tandemie zwanym Vitatecandreg; (rozwiand#261;zanie opatentowane przez Novis). Sok produkowany tand#261; metodand#261; jest bardzo gand#322;adki, o delikatnej strukturze i wolny od nasion. Wisienkand#261; na torcie jest to, and#380;e wydajnoand#347;and#263; soku wzrasta and#347;rednio o 21% (test Hausandamp;Garten 4/2014). Wynik ten jest po prostu doskonaand#322;y w porównaniu z innymi wyciskarkami do cytrusów i staje siand#281; nowym punktem odniesienia. Citromaxandreg; Citromaxandreg; to opatentowany przez Novis nowatorski stoand#380;ek wyciskarki do cytrusów. Jego zand#261;bkowane krawand#281;dzie i odpowiednio zaprojektowany ksztaand#322;t sprawiajand#261;, and#380;e miand#261;and#380;sz owoców jest maksymalnie wykorzystany – and#380;adne wand#322;ókno ani kropla zdrowego soku nie jest marnowane. Citromaxandreg; zostaand#322; tak skonstruowany, and#380;eby maksymalnie wycisnand#261;and#263; sok z kaand#380;dego cytrusa, bez wzgland#281;du na to czy jest to limonka, czy duand#380;y grapefruit. Citromaxandreg; wykonany jest z najwyand#380;szej jakoand#347;ci Tritanu, tworzywa wolnego od szkodliwego Bisfenolu A (BPA free). Ze wzgland#281;du na swoje wyjand#261;tkowe wand#322;aand#347;ciwoand#347;ci Tritan stosowany jest wszand#281;dzie tam gdzie potrzebna jest wytrzymaand#322;oand#347;and#263; na znaczne róand#380;nice ciand#347;nieand#324; albo duand#380;e obciand#261;and#380;enia mechaniczne (np. szyby samolotowe i osand#322;ony kasków zawodników F1). Zastosowanie Tritanu sprawia, and#380;e czand#281;and#347;ci z niego wykonane zachowujand#261; swój wygland#261;d i wand#322;aand#347;ciwoand#347;ci przez dand#322;ugi czas – odporne sand#261; na dziaand#322;anie czynników chemicznych (kwasy spoand#380;ywcze) i mechanicznych (mycie w zmywarce). Ponadto, dziand#281;ki bezpiecznej ale stosunkowo duand#380;ej prand#281;dkoand#347;ci obrotowej stoand#380;ka (100 obr./min.), Citromax znacznie szybciej wyciska sok niand#380; konwencjonalne wyciskarki do cytrusów, które rzadko osiand#261;gajand#261; ponad 40 obr./min. Dropholdandreg; and#321;atwy w montaand#380;u, czyszczeniu i w obsand#322;udze dzióbek/wylewka, zapobiega kapaniu soku po skoand#324;czonej pracy. Po naciand#347;niand#281;ciu ku doand#322;owi wylewka jest gotowa do pracy i dozowania soku, po podniesieniu do góry wylot soku jest zamkniand#281;ty (patent Novis). W trakcie wyciskania soku wylewka powinna znajdowaand#263; siand#281; w dolnym poand#322;oand#380;eniu (sok dozowany jest do szklanki/dzbanka). and#321;atwoand#347;and#263; czyszczenia Wszystkie czand#281;and#347;ci majand#261;ce kontakt z owocami i sokiem mogand#261; byand#263; and#322;atwo demontowane i myte w zmywarce. W szczególnoand#347;ci wirówka moand#380;e byand#263; demontowane na dwie czand#281;and#347;ci (sitko i tarczand#281; wirówki) i dlatego jest and#322;atwe w czyszczeniu. Te rozwiand#261;zania sprawiajand#261;, and#380;e and#347;wieand#380;ymi i zdrowymi sokami moand#380;emy siand#281; cieszyand#263; kaand#380;dego dnia, bez myand#347;lenia o czaso- i pracochand#322;onnym zmywaniu. and#321;atwoand#347;and#263; czyszczenia Vita Juicer’a jest jego cechand#261; rozpoznawczand#261;. Kultura pracy Masywny korpus (odlew), wyjand#261;tkowo cichy silnik i elastyczne, gumowe amortyzatory pod urzand#261;dzeniem sprawiajand#261;, and#380;e praca z Novis Vita Juicer jest bardzo komfortowa. Urzand#261;dzenie stoi stabilnie na blacie, a dziand#281;ki zastosowaniu gumowych amortyzatorów nie przesuwa siand#281;. W Novis Vita Juicer zastosowano bardzo ekonomiczny, cichy silnik (56 dB) prand#261;du staand#322;ego z elektronicznym moduand#322;em sterowania, który sprawia, and#380;e urzand#261;dzenie „startuje” bardzo elastycznie, pand#322;ynnie wchodzand#261;c w wyand#380;sze obroty jak równieand#380; pand#322;ynnie wyhamowuje w momencie zatrzymania. Brak szarpania jak to ma miejsce w innych urzand#261;dzeniach. Vita Club Jako czand#322;onek klubu moand#380;esz równieand#380; korzystaand#263; z aplikacji Vita Juicer App, zarówno w celu zarejestrowania urzand#261;dzenia jak i poznawania naszych przepisów na zdrowe i smaczne soki oraz koktajle. Przepisy zostaand#322;y opracowane przez specjalistów and#380;ywienia oraz dietetyków. Aplikacja dostand#281;pna na urzand#261;dzeniach mobilnych (iOS oraz Android) tylko dla posiadaczy Novis Vita Juicer’a. W Vita Club kaand#380;da receptura zawiera informacjand#281; o gramaturze produktów jakie naleand#380;y przygotowaand#263;, aby uzyskaand#263; porcje soku dla 1, 2, 3 …10 osób. Receptury w aplikacji podzielone sand#261; wedand#322;ug dwóch kluczy tj.: rodzaju uand#380;ytego surowca (róand#380;ne owoce i warzywa) oraz wedand#322;ug 8 kategorii tj.: soki klasyczne soki dietetyczne soki oczyszczajand#261;ce soki energetyczne soki dla caand#322;ej rodziny soki dla dzieci soki dla sportowców koktajle/smoothie’s W aplikacji znajduje siand#281; równieand#380; kopalnia wiedzy na temat wartoand#347;ci odand#380;ywczych, witamin i mikroelementów zawartych w sokach i koktajlach, przygotowanych na bazie poszczególnych owoców i warzyw. Wiedza przydatna w stosowaniu diet owocowych i warzywnych oraz sokoterapii. Nagrody i wyróand#380;nienia Novis Vita Juicer jest laureatem wielu prestiand#380;owych nagród branand#380;owych i testów konsumenckich. Doceniony zostaand#322; za swojand#261; innowacyjnoand#347;and#263;, wyjand#261;tkowy design, funkcjonalnoand#347;and#263; i wartoand#347;ci uand#380;ytkowe nagrodami: Best of the Best Reddot 2014;KitchenInnovation of the Yearandreg; 2014 oraz ocenand#261; Bardzo Dobry (1,3) w teand#347;cie Hausandamp;Garten (4/2014). Opiniand#281; ekspertów potwierdzajand#261; tysiand#261;ce zadowolonych Klientów z caand#322;ego and#347;wiata. Szeroki lej wsypowy Dziand#281;ki specjalnemu ksztaand#322;towi wlotu, owoce i warzywa mogand#261; byand#263; bardzo prosto wkand#322;adane do urzand#261;dzenia. Wiand#281;kszoand#347;and#263; z nich moand#380;e byand#263; wrzucane w caand#322;oand#347;ci, a tylko wiand#281;ksze wymagajand#261; przekrojenia. Oznacza to, and#380;e w przeciwieand#324;stwie do konwencjonalnych wyciskarek i sokowirówek nie trzeba ich wciskaand#263;. Dziand#281;ki odpowiedniemu ksztaand#322;towi leja owoce i warzywa sand#261; dosand#322;ownie wciand#261;gane do urzand#261;dzenia. Autospeed – autoregulacja prand#281;dkoand#347;ci Novis Vita Juicer ma tylko jeden przeand#322;and#261;cznik (ON/OFF), a zatem jest dziecinnie prosty w uand#380;ytkowaniu. To inteligentne urzand#261;dzenie reguluje wand#322;asnand#261; prand#281;dkoand#347;and#263; i reaguje automatycznie na róand#380;nand#261; twardoand#347;and#263; i konsystencjand#281; owoców i warzyw, bez koniecznoand#347;ci stopniowania obrotów jak to ma miejsce w innych wyciskarkach. Dziand#281;ki takiemu rozwiand#261;zaniu i zastosowaniu inteligentnego sensora regulujand#261;cego prand#281;dkoand#347;and#263; w zaleand#380;noand#347;ci od twardoand#347;ci owoców i warzyw, Novis Vita Juicer jest jedynym urzand#261;dzeniem na rynku, które umoand#380;liwia pozyskiwanie soku w optymalnych prand#281;dkoand#347;ciach dla odpowiednich owoców i warzyw bez efektu nagrzewania i natleniania soku. Dbaand#322;oand#347;and#263; o and#347;rodowisko Projektujand#261;c Vita Jucer Novis staraand#322; siand#281; wprowadzaand#263; rozwiand#261;zania przyjazne dla and#347;rodowiska. Znalazand#322;o to odzwierciedlenie w zastosowanych technologiach, uand#380;ytych materiaand#322;ach i rozwiand#261;zaniach logistycznych. Wszystkie elementy urzand#261;dzenia, w tym metalowy odlew korpusu sand#261; and#322;atwe do ponownego przetworzenia. Na pro ekologicznoand#347;and#263; wyrobu wpand#322;ywa równieand#380; rodzaj opakowania i optymalizacja logistyki. Opakowanie Novis Vita Jucer zostaand#322;o zaprojektowane w ten sposób, aby zuand#380;ywaand#263; minimalnand#261; iloand#347;and#263; materiaand#322;ów i jednoczeand#347;nie maksymalnie wykorzystaand#263; powierzchniand#281; palety transportowej. Szwajcarska jakoand#347;and#263; Vita Juicer zostaand#322; zaprojektowany i skonstruowany w Szwajcarii i w peand#322;ni oddaje utoand#380;samiane z tym wartoand#347;ci, takie jak: innowacyjnoand#347;and#263;, wysoka jakoand#347;and#263; i precyzja wykonania, ekskluzywnoand#347;and#263; i prestiand#380;. Kolorowy and#347;wiat Novis Wyciskarki Vita Juicer dostand#281;pne sand#261; w szerokiej gamie energetycznych kolorów dziand#281;ki temu idealnie wkomponujand#261; siand#281; w wystrój kaand#380;dej kuchni. Urzand#261;dzenia pokryte sand#261; proszkowo lakierem i wielokrotnie wypalane co sprawia, and#380;e kolory sand#261; bardzo and#380;ywe, a przy tym powand#322;oka jest bardzo trwaand#322;a i odporna na and#347;cieranie. NOVIS EXCLUSIVE LINE W tej linii wyciskarek producent oferuje dwa ekskluzywne wykoand#324;czenia Cherry Red oraz Chrom. Vita Juicer Exclusive Line Cherry Red – korpus urzand#261;dzenia jest pokryty bardzo drogim lakierem z efektem specjalnym w kolorze wiand#347;niowym. W dobrze oand#347;wietlonym pomieszczeniu lakier oddaje swojand#261; gand#322;and#281;biand#281;, a urzand#261;dzenie prezentuje siand#281; naprawdand#281; ekskluzywnie. Vita Juicer Exclusive Line Chrom – korpus urzand#261;dzenia jest pokryty chromem metodand#261; galwanicznand#261; i wykoand#324;czony na poand#322;ysk. Efekt lustra oraz refleksy and#347;wietlne sprawiajand#261;, and#380;e Vita Juicer Chrom wygland#261;da jak duand#380;y diament. Nikt nie przejdzie obok niego obojand#281;tnie. Dane techniczne: Napiand#281;cie znamionowe 220-240 V Moc 240 W Czand#281;stotliwoand#347;and#263; 50/60 Hz Maksymalne wymiary (szerokoand#347;and#263; x gand#322;and#281;bokoand#347;and#263; x wysokoand#347;and#263;) 22 x 23 x 43 cm / 8,7x 9 x 17 cali Wysokoand#347;and#263; strumienia soku 15,2 cm / 6 cali Ciand#281;and#380;ar 6,8 kg / 15 lb Dand#322;ugoand#347;and#263; przewodu 1 m / 3,28 ft Materiaand#322; uand#380;yty do wykonania obudowy aluminiowy odlew ciand#347;nieniowy Materiaand#322; uand#380;yty do wykonania dzióbka stal szlachetna Sprawdzone zgodne z EN / IEC 60335 (IEC 60335-2-14 i IEC 60335-1) Gwarancja na produkt 3 lata Materiaand#322;: aluminium z powand#322;okand#261;, stal szlachetna Gwarancja: 3 lata

Ceneo

Sprzęt AGD

Małe AGD do kuchni

Wyciskarki do owoców

Novis Vita Juicer Kremowy

monty python i święty graal
, kieliszek do wina różowego
, naczynia olkusz sklep
, xiaomi 4

yyyyy